باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا

تاریخ: 12 مرداد 1398

داراغزنوي سرپرست تيم اتومبيلراني سايپا شد

وي در سوابق خود، مديرعاملي باشگاه سايپا، عضويت در هيئت مديره باشگاه تراکتورسازي تبريز، مدير عاملي شرکت حمل و نقل چند وجهي سايپا، مشاوري مديرعامل شرکت سايپا يدک، مشاوري مديرعامل شرکت سايپا، مشاوري و عضو هيئت رئيسه بخش اتومبيلراني فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني ونايب رئيس انجمن کشتي فدراسيون کارگري را دارد و از پيشکسوتان ورزش قهرماني است.

روتیتر