باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا

تاریخ: 16 مهر 1398

نتایج مسابقات تنیس روی میز جشنواره فرهنگی ورزشی سایپا بانوان

 بخش عادی :
نفرات اول تا سوم مسابقات سطح ۲ اماتور
نفر اول: خانم الهام امانی از سایپا 
نفر دوم:خانم لیدا عارف یزدی از سایپا
نفرات سوم مشترک:
خانم ها فریبا خونمردی رایان سایپا
و آزاده احمد زاده از شرکت زامیاد

نتایج مسابقات تنیس روی میز جشنواره فرهنگی ورزشی سایپا بانوان
نتایج بخش حرفه ای :
نفر اول: خانم سکینه ظهیری از سایپا
نفر دوم: خانم لیلا گلرخی از  سایپا 
نفر سوم : خانم لیدا خامه ای ازسایپا

روتیتر