باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا

تاریخ: 06 اسفند 1398

لغو تمامي مسابقات واليبال زير نظر فدراسيون

به گزارش روابط عمومي شركت فرهنگي ورزشي سايپا و بر اساس اعلام سرپرست سازمان ليگ فدراسيون واليبال،تمامي مسابقات واليبال فعلا لغو مي باشد.

منوچهر پورحسن با تاكيد بر اهميت سلامتي جامعه، افرود: با توجه به نگراني هاي گسترش ويروس كرونا در ايران، تمامي مسابقات واليبال مردان و زنان  كه زير نظر فدراسيون ،سازمان ليگ و هيات هاي استاني برگزار ميشود تا اطلاع ثانوي لغو مي باشد.

وي تاكيد كرد فعلا نيز ليگ برتر واليبال مردان نيز برگزار نمي شود  و قرار شد در چند روز آينده متناسب با شرايط درباره نحوه برگزاري مسابقات تصميم گيري شود.

روتیتر: با اعلام سرپرست سازمان ليگ فدراسيون واليبال