باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا

تاریخ: 14 اسفند 1398

آئين كاشت نهال در آستانه روز درختكاري

به گزارش روابط عمومي شركت فرهنگي ورزشي سايپا و به‌ مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، با حضور مير جواد سليماني مديرعامل گروه خودروسازي سايپا و اعضاي هيات مديره ،مصطفي مدبر مديرعامل شركت فرهنگي ورزشي سايپا و تني چند از اعضاي هيات مديره  ،  كاشت نهال در محل شركت فرهنگي ورزشي سايپا برگزار شد.

از نكات حائز اهميت در اين مراسم و در راستاي شعار محيط زيستي شركت فرهنگي ورزشي سايپا حفظ درخت تداوم زندگي، كارشناسان حوزه محيط زيست فضاي سبز شركت را مورد بازبيني و ارزيابي قرار دادند  و مقرر شد به صورت سالانه پايش مربوطه صورت پذيرد.

 مصطفي مدبر در سخنانی، کاشت نهال را حرکتی  انساني و خدا پسند ياد كردند و توجه به محيط زيست را  از اركان اصلي و جهادي جامعه عنوان نمودند.


ايشان همچنين با تاكيد بر حفظ آرامش در اقدامات پيشگيرانه گفتند: با عمل به توصيه ها و تذكرات وزارت بهداشت و با رعايت مسائل بهداشتي و ايمني و همچنين با صبر و حوصله ، ويروس كرونا را ريشه كن خواهيم كرد.

روتیتر: با حضور مديرعامل گروه خودروسازي سايپا انجام شد