باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا

تاریخ: 22 اسفند 1398

مصطفی مدبر سکاندار پارس خودرو شد

با حکم سید جواد سلیمانی مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا ، مصطفی مدبر سکانداری پارس خودرو را بر عهده گرفت.
 به گزارش روابط عمومی شرکت فرهنگی ورزشی سایپا و به نقل از سایپا نیوز ،، مدبر که پیش از این  پست مدیر عاملی باشگاه سایپا  و قائم مقامی مدیرعامل گروه در شرکت پارس خودرو را برعهده داشت , طی این حکم  ، بعنوان مدیر عامل شرکت پارس خودرو منصوب شد

روتیتر