باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا

تاریخ: 21 شهریور 1399

استعدادهای والیبال کشور زیر ذره بین آکادمی سایپا


به گزارش روابط عمومي شركت فرهنگي ورزشي سايپا؛ بلندقامتان سايپا همواره يكي از قدرت هاي به نام واليبال ايران بوده اند. این باشگاه امسال هم قصد دارد با سرمایه گذاری روی استعدادهای کشور در اين رشته ورزشی، زمینه پرورش نخبه های ورزشی کشور را فراهم کند.
تست گيري آكادمي واليبال سايپا در رده هاي پايه، امروز جمعه ۲۱ شهريور ماه هم ادامه یافت و مديران آكادمي واليبال سايپا مانند هر روز بر عملكرد استعدادها و افراد ثبت نام كننده در سايت باشگاه، نظارت ويژه داشتند.

هر روز ۶۰ تا ۹۰ نفر در رده های سنی و پست هاي بازي مختلف در مجموعه ورزشي سايپا حضور مي يابند تا از ميان آنها بازیکنان توانمند و مستعد انتخاب شوند.

اين فرايند استعداديابي تا پايان هفته آينده ادامه خواهد داشت تا پس از بررسي نتايج آن، تيم هاي پايه سايپا در رده هاي سني مختلف تشكيل شود.

روتیتر