باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا

تاریخ: 16 شهریور 1398

لیبرو تیم ملی والیبال سایپایی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت فرهنگی ورزشی سایپا: باشگاه سایپا که بیش از هرزمانی به حمایت از ورزش بانوان کشور پرداخته در ادامه جذب و حمایت نخبه های والیبال زنان با نگار کیانی که سابقه حضور در تمامی رده های ملی تیم هایی همچون پیکان، دانشگاه آزاد و ذوب آهن اصفهان  را دارد به توافق رسیده و او را سایپایی کرد .

روتیتر