%ب ظ، %09 %750 %1397 ساعت %21:%ارديبهشت

دومین نشست کمیته راهبری شرکت فرهنگی ورزشی سایپا برگزار شد

دومین جلسه کمیته راهبری شرکت فرهنگی ورزشی سایپا با حضور جمعی از مشاورین مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، مدیران تمامی واحد ها و مشاور پروژه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرهنگی ورزشی سایپا؛ در ابتدای این جلسه، تشریحی از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در جلسه نخست کمیته راهبری برای اعضایی که در جلسه قبل حضور نداشتند، صورت گرفت و سپس مصوبات جلسه اول مورد بررسی و بر لزوم انجام مصوبات کمیته راهبری تاکید شد.این گزارش حاکی است؛ ادامه روند بررسی بندهای آئین نامه کمیته راهبری از دیگر اقدامات صورت گرفته در این جلسه بود و در خصوص هر یک از بندها بین اعضاء جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.مقرر گردید در جلسه بعدی، بررسی آئین نامه کمیته راهبری به اتمام رسیده و آئین نامه بازنگری شده پس از تائید و تصویب، اجرایی گردد.

تمامی حقوق این وب سایت نزد شرکت فرهنگی و ورزشی سایپا محفوظ می باشد. طراحی سایت : اکسین