%ب ظ، %26 %564 %1397 ساعت %17:%ارديبهشت

سومین نشست کمیته راهبری شرکت فرهنگی ورزشی سایپا برگزار شد

سومین جلسه کمیته راهبری شرکت فرهنگی ورزشی سایپا با حضور جمعی از مشاورین مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، مدیران واحد ها و مشاور پروژه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرهنگی ورزشی سایپا؛ در ابتدای این جلسه، تشریحی از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در  در دو جلسه پیشین کمیته راهبری برای اعضایی که در جلسه قبل حضور نداشتند، صورت گرفت و سپس مصوبات جلسه دوم مورد بررسی و بر لزوم انجام مصوبات کمیته راهبری تاکید شد.این گزارش حاکی است؛ ادامه روند بررسی بندهای آئین نامه کمیته راهبری از دیگر اقدامات صورت گرفته در این جلسه بود و در خصوص هر یک از بندها بین اعضاء جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

تمامی حقوق این وب سایت نزد شرکت فرهنگی و ورزشی سایپا محفوظ می باشد. طراحی سایت : اکسین