سومین نشست کمیته راهبری شرکت فرهنگی ورزشی سایپا برگزار شد

سومین جلسه کمیته راهبری شرکت فرهنگی ورزشی سایپا با حضور جمعی از مشاورین مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، مدیران واحد ها و مشاور پروژه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرهنگی ورزشی سایپا؛ در ابتدای این جلسه، تشریحی از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در  در دو جلسه پیشین کمیته راهبری برای اعضایی که در جلسه قبل حضور نداشتند، صورت گرفت و سپس مصوبات جلسه دوم مورد بررسی و بر لزوم انجام مصوبات کمیته راهبری تاکید شد.این گزارش حاکی است؛ ادامه روند بررسی بندهای آئین نامه کمیته راهبری از دیگر اقدامات صورت گرفته در این جلسه بود و در خصوص هر یک از بندها بین اعضاء جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

تمامی حقوق این وب سایت نزد شرکت فرهنگی و ورزشی سایپا محفوظ می باشد. طراحی سایت : اکسین