%ب ظ، %30 %742 %1397 ساعت %20:%مهر

باشگاه سایپا گواهینامه ISO9001 ویرایش 2015 و ISO14001 ویرایش 2015 گرفت

باشگاه سایپا گواهینامه ISO9001 ویرایش 2015 و ISO14001 ویرایش 2015 گرفت شرکت فرهنگی ورزشی سایپا موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت براساس استانداردISO9001 ویرایش 2015 و سیستم مدیریت محیط زیست براساس استانداردISO14001 ویرایش 2015 با اعتبار DAKKS آلمان شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرهنگی ورزشی سایپا؛ ممیزی مرحله دوم و نهایی جهت اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001 ویرایش 2015 و سیستم مدیریت محیط زیست بر اساس استاندارد ISO14001 ویرایش 2015 با حضور سرممیز محترم شرکت توف نورد ایران، مدیر عامل و اعضاء موظف هیات مدیره، مشاور عالی مدیر عامل، و مدیران و کارکنان از 28 مهر ماه به مدت دو روز در محل شرکت انجام پذیرفت. در ابتدای ممیزی، سرممیز محترم اقدام به برگزاری جلسه افتتاحیه با مدیران ارشد و میانی شرکت نمود و سپس به منظور بررسی نحوه جاری سازی فرآیندها و سنجش تطابق آنها با الزامات استانداردهای مذکور در بخش ها و واحدهای مختلف شرکت حضور یافته و با مدیران و کارکنان شرکت اقدام به برگزاری جلسه و بررسی مستندات واحدها نمود. در پایان ممیزی و در جلسه اختتامیه، سرممیز محترم پیشنهاداتی را به منظور بهبود فرآیندهای شرکت ارائه نموده و شرکت فرهنگی ورزشی سایپا را واجد شرایط اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت و محیط زیست اعلام نمودند.

تمامی حقوق این وب سایت نزد شرکت فرهنگی و ورزشی سایپا محفوظ می باشد. طراحی سایت : اکسین