مراسم درخت کاری به یاد شهدای آتش نشان در باشگاه سایپا