مالکیت توپ

آمادگی جسمانی

بازی ایستگاهی

حامد شیری

حامد شیری

حامد شیری (متولد ۲۷ فروردین ۱۳۶۵ – آمل) بازیکن فوتبال ایرانی و عضو باشگاه سایپا است. شیری فوتبال خود را از تیم جوانان آرش حاضر در لیگ جوانان مازندران آغاز کرد. وی سابقه بازی در باشگاه‌های شموشک نوشهر، فجر شهید سپاسی و نساجی را دارد. این بازیکن در سال ۱۳۹۰ به تیم سایپا پیوست که این حضور همچنان متداوم است.

تقابل یک در مقابل یک

کیفیت تدافعی

کیفیت تهاجمی

image

حامد شیری

حامد شیری (متولد ۲۷ فروردین ۱۳۶۵ – آمل) بازیکن فوتبال ایرانی و عضو باشگاه سایپا است. شیری فوتبال خود را از تیم جوانان آرش حاضر در لیگ جوانان مازندران آغاز کرد. وی سابقه بازی در باشگاه‌های شموشک نوشهر، فجر شهید سپاسی و نساجی را دارد. این بازیکن در سال ۱۳۹۰ به تیم سایپا پیوست که این حضور همچنان متداوم است.

مالکیت توپ

آمادگی جسمانی

بازی ایستگاهی

شرایط روانی

حامد شیری

حامد شیری

حامد شیری (متولد ۲۷ فروردین ۱۳۶۵ – آمل) بازیکن فوتبال ایرانی و عضو باشگاه سایپا است. شیری فوتبال خود را از تیم جوانان آرش حاضر در لیگ جوانان مازندران آغاز کرد. وی سابقه بازی در باشگاه‌های شموشک نوشهر، فجر شهید سپاسی و نساجی را دارد. این بازیکن در سال ۱۳۹۰ به تیم سایپا پیوست که این حضور همچنان متداوم است.

تقابل یک در مقابل یک

کیفیت تدافعی

کیفیت تهاجمی