حامد فلاح زاده

حامد فلاح زاده

حامد فلاح‌زاده متولد ۱۳۶۵ دروازه‌بان توانمند آملی است که پیش از عضویت در باشگاه سایپا در تیم راه آهن سنگربانی بوده است.

image

حامد فلاح زاده

حامد فلاح‌زاده متولد ۱۳۶۵ دروازه‌بان توانمند آملی است که پیش از عضویت در باشگاه سایپا در تیم راه آهن سنگربانی بوده است.

حامد فلاح زاده

حامد فلاح زاده

حامد فلاح‌زاده متولد ۱۳۶۵ دروازه‌بان توانمند آملی است که پیش از عضویت در باشگاه سایپا در تیم راه آهن سنگربانی بوده است.