حسین اکبر منادی

حسین اکبر منادی

حسین اکبر منادی، دروازه بان جوان و خوش آتیه تیم فوتبال سایپا است که در رده های پایه در این باشگاه حضور دارد. وی ضمن همراهی تیم فوتبال امید و جوانان سایپا در مسابقات لیگ باشگاه های تهران، تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه را نیز به عنوان دروازه بان سوم همراهی می کند.

image

حسین اکبر منادی

حسین اکبر منادی، دروازه بان جوان و خوش آتیه تیم فوتبال سایپا است که در رده های پایه در این باشگاه حضور دارد. وی ضمن همراهی تیم فوتبال امید و جوانان سایپا در مسابقات لیگ باشگاه های تهران، تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه را نیز به عنوان دروازه بان سوم همراهی می کند.

حسین اکبر منادی

حسین اکبر منادی

حسین اکبر منادی، دروازه بان جوان و خوش آتیه تیم فوتبال سایپا است که در رده های پایه در این باشگاه حضور دارد. وی ضمن همراهی تیم فوتبال امید و جوانان سایپا در مسابقات لیگ باشگاه های تهران، تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه را نیز به عنوان دروازه بان سوم همراهی می کند.