تقابل یک در مقابل یک

کیفیت تدافعی

کیفیت تهاجمی

علی قلی زاده

علی قلیزاده

علی قلیزاده، متولد ۱۳۷۴/۱۲/۲۰ از تهران به عنوان هافبک خوش آتیه در ترکیب تیم فوتبال سایپا حضور دارد. وی سابقه حضور در تیم های ملی رده های سنی پایه را در کارنامه خود داشته و یکی از بازیکنان آینده دار سایپا به شمار می رود.

مالکیت توپ

آمادگی جسمانی

بازی ایستگاهی

image

علی قلیزاده

علی قلیزاده، متولد ۱۳۷۴/۱۲/۲۰ از تهران به عنوان هافبک خوش آتیه در ترکیب تیم فوتبال سایپا حضور دارد. وی سابقه حضور در تیم های ملی رده های سنی پایه را در کارنامه خود داشته و یکی از بازیکنان آینده دار سایپا به شمار می رود.

تقابل یک در مقابل یک

کیفیت تدافعی

کیفیت تهاجمی

علی قلی زاده

علی قلیزاده

علی قلیزاده، متولد ۱۳۷۴/۱۲/۲۰ از تهران به عنوان هافبک خوش آتیه در ترکیب تیم فوتبال سایپا حضور دارد. وی سابقه حضور در تیم های ملی رده های سنی پایه را در کارنامه خود داشته و یکی از بازیکنان آینده دار سایپا به شمار می رود.

مالکیت توپ

آمادگی جسمانی

بازی ایستگاهی

شرایط روانی