قدرت عبور

تمام کنندگی

شلیک توپ

غلامرضا رضایی

غلامرضا رضایی

غلامرضا رضایی (زاده ۱۵ مرداد ۱۳۶۳-شیراز) بازیکن فوتبال اهل ایران است. وی فوتبال حرفه‌ای را از تیم فجرسپاسی شروع کرده و در سال ۱۳۸۶به تیم صباباتری پیوست، در سال۱۳۸۸به عضویت تیم الامارات در آمد، در همان سال به تیم فولاد خوزستان پیوست و پس از یک فصل در خرداد ۱۳۸۹به پرسپولیس تهران رفت.

قدرت عبور

تمام کنندگی

شلیک توپ

image

غلامرضا رضایی

غلامرضا رضایی (زاده ۱۵ مرداد ۱۳۶۳-شیراز) بازیکن فوتبال اهل ایران است. وی فوتبال حرفه‌ای را از تیم فجرسپاسی شروع کرده و در سال ۱۳۸۶به تیم صباباتری پیوست، در سال۱۳۸۸به عضویت تیم الامارات در آمد، در همان سال به تیم فولاد خوزستان پیوست و پس از یک فصل در خرداد ۱۳۸۹به پرسپولیس تهران رفت.

قدرت عبور

تمام کنندگی

شلیک توپ

دقت سرزنی

نیم فصل اول

غلامرضا رضایی

غلامرضا رضایی

غلامرضا رضایی (زاده ۱۵ مرداد ۱۳۶۳-شیراز) بازیکن فوتبال اهل ایران است. وی فوتبال حرفه‌ای را از تیم فجرسپاسی شروع کرده و در سال ۱۳۸۶به تیم صباباتری پیوست، در سال۱۳۸۸به عضویت تیم الامارات در آمد، در همان سال به تیم فولاد خوزستان پیوست و پس از یک فصل در خرداد ۱۳۸۹به پرسپولیس تهران رفت.

قدرت عبور

تمام کنندگی

شلیک توپ

دقت سرزنی