تمام کنندگی

Untitled-4

لوریوال جونیور لوپز

لوریوال جونیور لوپز متولد  ۱۷ اکتبر ۱۹۸۷ مدافع فوتبال اهل برزیل است که از باشگاه‌هایی که در آن بازی کرده‌است می‌توان به باشگاه فوتبال آکادمیکا اشاره کرد. وی در فصل ۹۶-۱۳۹۵ برای تیم سایپا در لیگ برتر فوتبال ایران بازی می کند

قدرت پرش

image

لوریوال جونیور لوپز

لوریوال جونیور لوپز متولد  ۱۷ اکتبر ۱۹۸۷ مدافع فوتبال اهل برزیل است که از باشگاه‌هایی که در آن بازی کرده‌است می‌توان به باشگاه فوتبال آکادمیکا اشاره کرد. وی در فصل ۹۶-۱۳۹۵ برای تیم سایپا در لیگ برتر فوتبال ایران بازی می کند

تمام کنندگی

Untitled-4

لوریوال جونیور لوپز

لوریوال جونیور لوپز متولد  ۱۷ اکتبر ۱۹۸۷ مدافع فوتبال اهل برزیل است که از باشگاه‌هایی که در آن بازی کرده‌است می‌توان به باشگاه فوتبال آکادمیکا اشاره کرد. وی در فصل ۹۶-۱۳۹۵ برای تیم سایپا در لیگ برتر فوتبال ایران بازی می کند

قدرت پرش