قدرت عبور

تمام کنندگی

محمدسلطانی

محمد سلطانی مهر

محمد سلطانی مهر متولد ۱۳۷۸ یکی از جوانترین های سایپا و لیگ برتر فوتبال کشور است. وی سابقه که از تیم های پایه فوتبال سایپا به لیگ برتر ایران معرفی شده است، سابقه حضور در تیم های ملی نونهالان، نوجوانان و جوانان را دارد و امسال به عنوان جوانترین بازیکن لیگ برتر به میدان رفته است.

قدرت شوت

قدرت پرش

image

محمد سلطانی مهر

محمد سلطانی مهر متولد ۱۳۷۸ یکی از جوانترین های سایپا و لیگ برتر فوتبال کشور است. وی سابقه که از تیم های پایه فوتبال سایپا به لیگ برتر ایران معرفی شده است، سابقه حضور در تیم های ملی نونهالان، نوجوانان و جوانان را دارد و امسال به عنوان جوانترین بازیکن لیگ برتر به میدان رفته است.

قدرت عبور

تمام کنندگی

محمدسلطانی

محمد سلطانی مهر

محمد سلطانی مهر متولد ۱۳۷۸ یکی از جوانترین های سایپا و لیگ برتر فوتبال کشور است. وی سابقه که از تیم های پایه فوتبال سایپا به لیگ برتر ایران معرفی شده است، سابقه حضور در تیم های ملی نونهالان، نوجوانان و جوانان را دارد و امسال به عنوان جوانترین بازیکن لیگ برتر به میدان رفته است.

قدرت شوت

قدرت پرش