شجاعی

علی شجاعی

علی شجاعی متولد ۱۳۷۵ از تهران یکی از بازیکنان جوان تیم فوتبال بزرگسالان سایپاست که سابقه حضور در تیم های پایه این باشگاه را دارد و با جلب نظر کادر فنی از تیم جوانان به ترکیب بزرگسالان اضافه شد. وی سابقه عضویت در تیم ملی جوانان و نوجوانان را نیز در کارنامه خود دارد.

image

علی شجاعی

علی شجاعی متولد ۱۳۷۵ از تهران یکی از بازیکنان جوان تیم فوتبال بزرگسالان سایپاست که سابقه حضور در تیم های پایه این باشگاه را دارد و با جلب نظر کادر فنی از تیم جوانان به ترکیب بزرگسالان اضافه شد. وی سابقه عضویت در تیم ملی جوانان و نوجوانان را نیز در کارنامه خود دارد.

شجاعی

علی شجاعی

علی شجاعی متولد ۱۳۷۵ از تهران یکی از بازیکنان جوان تیم فوتبال بزرگسالان سایپاست که سابقه حضور در تیم های پایه این باشگاه را دارد و با جلب نظر کادر فنی از تیم جوانان به ترکیب بزرگسالان اضافه شد. وی سابقه عضویت در تیم ملی جوانان و نوجوانان را نیز در کارنامه خود دارد.