نشست صمیمانه واحد ارتباطات و ورزش

نشست صمیمانه واحد ارتباطات و ورزش
اولین جلسه هم اندیشی بین مدیریت و کارکنان واحد فرهنگی و ارتباطات و مدیر واحد ورزش و قهرمانی و سرپرستان مربوطه برگزار گردید.

 در این نشست مسائل و موارد مشترک بین دو حوزه، مطرح گردید و مقرر شد بر اساس یک وحدت رویه مشخص و برنامه ریزی شده  بین نمایندگان واحدهای مربوطه ،موارد قابل بهبود در این تعاملات بررسی و راهکارهای مشترکی ارائه گردد.

تقسیم وظایف در جهت نیل به اهداف مشترک هر دو واحد که عمده آن تولید محتوی خبری و پوشش آن برای کلیه فعالیت های تیم های باشگاهی شرکت بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگانی برای اجرای موارد تصمیم گیری شده در هر حوزه مشخص شدند.

 در پایان مقرر گردید نمایندگان واحد ورزش معرفی شده و از سوی هردو واحد گزارش عملکرد به صورت ماهیانه ارائه گردد.

مازیار قربانی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.