ارزيابي منابع انساني شرکت فرهنگي ورزشي سايپا

ارزيابي منابع انساني شرکت فرهنگي ورزشي سايپا
از طرف مرکز ارزشیبابی گروه خودروسازی سایپا، فرایندهای حوزه منابع انسانی شرکت فرهنگی ورزشی سایپا مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرهنگی ورزشی سایپا ، روز دوشنبه مورخ 19 آبان ماه ، با حضور تنی چند از اعضای مرکز ارزشیابی گروه خودروسازی سایپا ، حوزه های مدیریت منابع انسانی شرکت فرهنگی ورزشی سایپا ممیزی شد.
از آنجائیکه مهمترین مزیت رقابتی سازمان‌های پیشرو در دنیای امروز، توسعه و رشد شایستگی های سرمایه های انسانی سازمان ها می باشد ، حوزه های تحت نظر مدیریت منابع انسانی شرکت فرهنگی ورزشی سایپا از جمله   واحد اداری، ایمنی و بهداشت، امور رفاهی، آموزش و نظام آراستگی  از سوي مركز ارزشيابي گروه خودرو سازي سايپا ، مورد ارزیابی و ممیزی قرار گرفت.

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.