طرح پایش  سلامت و بررسی ساختار قامتی و حرکات اصلاحی کارکنان گروه خودرو سازی سایپا اجرا شد

طرح پایش  سلامت و بررسی ساختار قامتی و حرکات اصلاحی کارکنان گروه خودرو سازی سایپا اجرا شد

به گزارش روابط عمومی شرکت فرهنگی ورزشی سایپا؛ با توجه به چشم انداز گروه بزرگ خودروسازی سایپا مبنی بر نیروی انسانی بهره ور، سالم و متعالی و همچنین به منظور توسعه و ترویج فعالیت های ورزش همگانی، طبق برنامه ریزی های مدون و با همکاری معاونت منابع انسانی و توسعه مدیریت گروه، خدمات اداری و رفاه (اداره ورزش)، ایمنی و بهداشت محیط کار ، توسط  شرکت فرهنگی ورزشی سایپا طرح  پایش سلامت و بررسی  ساختار قامتی و حرکات اصلاحی کارکنان  با عنوان ارزیابی وضعیت بدنی افراد و ارایه تمرینات ورزشی اصلاحی با هدف بهبود وضعیت قامتی، عضلانی و تهیه شناسنامه ورزشی کارکنان، به صورت پایلوت برای 50 نفر از همکاران که به صورت تصادفی از بین کارمندان واحد های اداری و کارگران خطوط تولید انتخاب شده بودند، در  شرکت سایپا برگزار شد.
در این طرح پایلوت، فاکتورهای آمادگی جسمانی و آنالیز ترکیب بدن با معیارهایی مانند سنجش تعادل، قدرت، استقامت عضلات مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین ساختار اسکلتی قامتی همکاران بررسی شد و با اسکن کف پا و سایر راهکارهای پزشکی ناهنجاری های زانو، لگن، ستون فقرات، شانه، گردن و سر شناسایی شد.
همچنین داده های هر فرد با گروه بندی افراد بر اساس تیپ بدنی تحلیل شد  تا بعد از اعلام نتایج، برنامه های متنوعی تمرینی، اصلاحی، تغذیه ای در قالب بروشور و کاتالوگ در اختیار افراد قرار گیرد و هر فرد حاضر در این پایش صاحب شناسنامه ورزشی و اصلاحی شود.
گفتنی است طرح مذکور قرار است برای کلیه کارکنان گروه خودرو سازی سایپا در فازهای بعدی اجرا می گردد.

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.