والیبال پایه

تست گیری از تیم والیبال رده هاي سنی نوجوانان و جوانان پایان یافت

تست گیری از تیم والیبال رده هاي سنی نوجوانان و جوانان پایان یافت

با نظارت معاونت ورزش باشگاه و همكاري واحد پیکرسنجی، بعد از تست گیری از علاقمندان به حضور در تیم های والیبال نوجوانان و جوانان سایپا، پتانسیل های برتر شناسایی شدند. معاونت ورزش شرکت فرهنگی ورزشی سایپا در راستای استعدادیابی بسیار...
تست گیری از تیم والیبال رده هاي سنی نوجوانان و جوانان

تست گیری از تیم والیبال رده هاي سنی نوجوانان و جوانان

تست گیری از تیم والیبال رده هاي سنی نوجوانان و جوانان با نظارت معاونت ورزش باشگاه و همكاري واحد پیکرسنجی، پتانسیل های برتر به تیم های پایه سایپا اضافه می شوند. معاونت ورزش شرکت فرهنگی ورزشی سایپا در راستای استعدادیابی بسیار دق...

دسته‌بندی اخبار

آرشیو اخبار